Mijn favorieten

Taxaties

Van Meer makelaars, ook een betrouwbare taxateur


U kunt ons in de arm nemen voor verkoop of koop van uw woning. Een taxatie is vanzelfsprekend ook onderdeel van de dienstverlening van van Meer makelaars. Tijdens de taxatie letten wij onder meer op de volgende belangrijke aspecten:
• staat van onderhoud;
• inhoud en oppervlakte;
• functionele indeling;
• kwaliteit van constructie en gebruikte materialen;
• rechten en plichten, zoals erfpacht en recht van overpad;
• ligging van de woning in de directe omgeving.


Ook nemen wij vaak contact op met de gemeente voor informatie over het bestemmingsplan. Verder doen we kadastraal onderzoek om te zien of de constateringen in en om de woning overeenkomen met de gegevens van het Kadaster.


Een ander belangrijk onderdeel van het taxeren is de marktsituatie: de verhouding tussen vraag en aanbod in de regio. Het bepalen van de marktwaarde van een woning is de specialiteit van een van Meer makelaars. We kennen als geen ander de regionale markt- en prijsontwikkelingen en weten de verkoopbedragen van soortgelijke woningen in de regio.

Indien nodig waarschuwen we u (bij een nog niet gesloten koop) voor risico’s en behoeden we u voor een (te dure) woningaankoop waar u achteraf niet zo tevreden mee bent. Immers, u bent het best gebaat bij een woning die ook over enkele jaren nog goed in de markt ligt.
 Het Nederlands Woning Waarde Instituut 
 
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI, is een onafhankelijk, landelijk validatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen.

NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI objectieve en betrouwbare woningtaxaties.
 

NWWI  taxatieopdracht invoeren